LILLA EDETS IDROTTSFÖRENING

Kansli

 

Besöksaddress

Solbacksgatan 8 463 31 Lilla Edet

Postgiro 66 41 83-1

Mail

Kansli

lilla-edetsif@telia.com

Webbmaster

webmaster@lillaedetsif.se

Telefon tider
09.00-11.00
Tele
0520-65 74 29
Telefax
0520-65 74 29
Omklädningsrum
0520-65 07 38