Sponsra Lilla Edets IF

     
Stora paketet:
- Årskostnad Skylt 250 cm x 80 cm
- Två matchbollar (med i annons)
- Reklam på Hemsida Internet (kan länkas)
- Plats i programblad 14x7 cm
- Två årsbiljetter till LEIF hemmamatcher
Lilla paketet:
- Årskostnad Skylt 170 cm x 80 cm
- Två matchbollar (med i annons)
- Plats i programblad 14x7 cm
- Två årsbiljetter till LEIF hemmamatcher
Övrigt
Matchboll:
Bollen visar ditt företag i matchannons, programblad samt ropas upp i högtalarna.
Reklamskylt:
250 cm x 80 cm
170 cm x 80 cm
120 cm x 80 cm
80 cm x 80 cm
Programblad:
14 cm x 5 cm
14 cm x 7 cm
14 cm x 14 cm
Helsida
Hemsidan:
Man kan även få reklam på våran hemsida (250 unika besökare/dag i snitt)
Varje företag har möjlighet att anpassa reklamen just efter sina önskemål!
 
För mer information så kontakta Våran Sponsor ansvarig
Jan Erlandsson 0707-75 77 25 jan.erlandsson@lillaedet.se
Joakim Molin
Thomas Erlandsson
Anders Eriksson